Människans kropp

Kroppen är mycket komplex. Det finns tusentals saker som kan gå både rätt och fel.  Muskler kan bli för långa eller korta. Samma sak med leder och skelett. Kroppen kan även reagera positivt och negativt på mat. Det är omöjligt att samla all info om kroppen, eftersom den infon inte ens finns tillgänglig. Men här på www.kroppsfakta.se gör vi så gott vi kan. Du kan bl.a. läsa om vitaminer, mineraler och bantning.

En enda väg för att gå ner i vikt

Det finns en hel del olika metoder att ta till hjälp, om man bestämt sig för att gå ner i vikt.

Bantning kan i grund och botten ske på tre vis, nämligen via:

- Lägre energiupptag
- Ökad förbränning
- En kombination av ovanstående

Somliga väljer att helt följa en ”färdig” diet, som exempelvis GI-metoden, Cambridgekuren eller Atkinsdieten. Andra väljer att gå ner i vikt genom att använda sig av ”gå-ner-i-vikt”-produkter som fungerar som måltidsersättningar. Det finns också bantningspiller som hjälper dig att banta genom att de ökar mättnadskänslan och därmed får dig att äta mindre. Bantning kan även ske via motion, det vill säga då en ökad förbränning leder till viktnedgång. Vill man kan man naturligtvis kombinera ett minskat energiupptag med ökad förbränning. Inom bland annat ViktVäktarna jobbar man på det viset. För att ta reda på om du behöver gå ner i vikt, kan du till att börja med ta reda på ditt BMI (Body Mass Index). Då det kan vara mycket individuellt vad som är bra och inte i bantningssammanhang, kan det vara bra att rådfråga en läkare eller dietist innan du börjar med viktminskningen.

Vitaminer

Vitaminer är livsnödvändiga, och underskott på vitaminer kan leda till allvarliga bristsjukdomar. En gemensam nämnare för alla vitaminer är att de måste tillföras kroppen utifrån, antingen via kosten eller via olika kosttillskott. Vidare kan vitaminer indelas i de två huvudgrupperna vattenlösliga (B respektive C) och fettlösliga (A, D, E och K) vitaminer. Vitaminer som är vattenlösliga har inte möjlighet att lagras i kroppen utan måste hela tiden tillföras kontinuerligt. De fettlösliga vitaminerna däremot kan lagras i kroppen under en längre tid, ibland under flera år. Vitaminer som är fettlösliga kan lätt överdoseras på grund av att de har svårt att blanda sig med vatten och följa med urinen ut ur kroppen. Med normal kosthållning är detta oftast inte ett problem, däremot kan det vara värt att tänka på då man använder sig av kosttillskott av olika slag. Håll dig därför till RDI (Rekommenderat Dagligt Intag).

Mineraler

Mineraler fyller en viktig funktion i kroppen, när det gäller till exempel viktiga nervsignalsfunktioner och uppbyggnad av skelett och tänder.

Inom gruppen mineraler finner man:

- Fosfor
- Jod
- Järn
- Kalcium
- Kalium
- Koppar
- Krom
- Magnesium
- Mangan
- Molybden
- Selen
- Zink

Också mineraler måste tillföras kroppen utifrån genom maten eller med hjälp av kosttillskott. Vid normal kosthållning sker inget överintag av enstaka mineraler och överdoseringsrisken är därför låg. Vid bruk av kosttillskott bör du däremot hålla koll på RDI för att inte drabbas av otrevliga följdtillstånd såsom förgiftning.